Servei de pupilatge

Oferim allotjament en paddocks amb cobert durant tot l’any. És necessària una entrevista personal amb l’interessat per determinar el pupilatge més adequat.